ตัดสินใจย้ายไปอยู่ยังประเทศของสามี

อยู่ที่เมืองไทย 6 เดือนในช่วงฤดูหนาวของต่างประเทศ และ บินกลับไปอยู่ที่ต่างประเทศ 6 เดือนในช่วงหน้าร้อน Continue reading ตัดสินใจย้ายไปอยู่ยังประเทศของสามี