ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อย้ายไปอยู่กับผู้ชายต่างชาติ

ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศกับสามี ซึ่งมีหลายอย่างเลยค่ะที่ดิฉันหาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศที่สามีอยู่ค่ะ เช่น Continue reading ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อย้ายไปอยู่กับผู้ชายต่างชาติ