วัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนไทยที่คนไทยพบเจอในแอฟริกาใต้

จากการสังเกตและจากที่คุณเรียนรู้มา คุณคิดว่างานประจำประเภทใดที่คนไทยที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ นีสามารถทำได้และได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วยครับ Continue reading วัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนไทยที่คนไทยพบเจอในแอฟริกาใต้