คนไทยในใต้หวัน การใช้ชีวิตในไถหนาน

เมืองไถหนาน ประเทศใต้หวัน

ลิงค์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองไถหนาน ประเทศใต้หวันซึ่งผมหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจ ผมจะเพิ่มเติมเนื้อหาที่น่าสนใจลงในเพจนี้อย่างต่อเนื่อง

ภาพถ่ายจาก Pixabay

Temple, Tainan, Taiwan

ข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไถหนาน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศใต้หวัน

Tsai Foot Salt Wells Yantian Sunset, Tainan, Taiwan

แผนที่

แผนที่เมืองไถหนาน

แผนที่ประเทศใต้หวัน

Chi Mei Museum, Tainan, Taiwan

ท่องเที่ยว

วิดีโอท่องเที่ยวไถหนานประเทศใต้หวัน

https://vimeo.com/108584203

สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศใต้หวัน

ครั้งหนึ่งกับประสบการณ์ชีวิตของแรงงานไทยและการใช้ชีวิตในประเทศไต้หวันยาวนานถึง 15 ปี

Salt Pan The Evening Sun – Tainan, Taiwan

สถานทูต

สถานทูตไทยในไทเปประเทศใต้หวัน

สถานทูตใต้หวันในกรุงเทพฯ

Ping An, Fort Zeelandia, Tainan, Taiwan

เปรียบเทียบค่าครองชีพ

เปรียบเทียบค่าครองชีพที่กรุงเทพและไทเป

เปรียบเทียบค่าครองชีพที่ไทยและใต้หวัน

Temple, Taiwan

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งครับ เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการเล่าสู่กันฟังถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศของผู้หญิงไทยครับ

เรื่องเล่าจากมาดาม(เมียฝรั่ง)

Sea – level Rise, Sea Blue, Taiwan

บล็อก

บล็อกที่น่าสนใจเกี่ยวกับไต้หวัน 

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

One thought on “คนไทยในใต้หวัน การใช้ชีวิตในไถหนาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s