วัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนไทยที่คนไทยพบเจอในประเทศสวีเดนและประเทศเยอรมันนี

เท่าที่ดิฉันได้สังเกตคนเยอรมัน ส่วนใหญ่คนเยอรมันจะมีนิสัยที่พูดตรงไปตรงมาค่ะ ซึ่งดิฉันได้พบเจอกับตัวของดิฉันเองอยู่บ่อยๆค่ะ จากคนรอบข้างค่ะ Continue reading วัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนไทยที่คนไทยพบเจอในประเทศสวีเดนและประเทศเยอรมันนี