คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ:จากสกลนครสู่ปรากประเทศสาธารณรัฐเช็ก

ดิฉันขอพูดรวมๆนะคะ ตามที่ดิฉันได้พบเจอมา คนประเทศเช็กพวกเขาเป็นคนดีนะตามที่ฉันได้เจอมา แต่ก็อีกแหละค่ะ Continue reading คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ:จากสกลนครสู่ปรากประเทศสาธารณรัฐเช็ก