คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ:จากบุรีรัมย์สู่ประเทศสโลวาเกีย

ค่าครองชีพที่สโลวาเกียเป็นอย่างไร อะไรที่คุณคิดว่ามันแพงเกินไป (3 things) และอะไรที่คุณคิดว่ามันมีคุณค่าเหมาะสมกับราคา (3 things) Continue reading คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ:จากบุรีรัมย์สู่ประเทศสโลวาเกีย