เมนูข่าวสารฟรี

 

1. ข่าวสารฟรีชีวิตหญิงไทยในต่างแดน

ข่าวสารต่างๆจะส่งมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์ใหม่ล่าสุดและข่าวสารต่างๆจะรวมถึงสิ่งเหล่านี้……

ข่าวสารฟรี: ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน

 

2. ข่าวสารฟรีภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนทดลองภาษาอังกฤษข่าวสารฟรี เนื้อหาเกี่ยวกับเสียง (การออกเสียง) ประโยคสำหรับการใช้ทันที คำศัพท์ เรื่องสั้น และคำถามชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ จดหมายข่าวจะส่งมาเป็นรายปักษ์นะครับ

ข่าวสารฟรี:ภาษาอังกฤษ