เขียนโพร์ไฟล์หาคู่

 

ISSUE 2การเขียนโพร์ไฟล์หาคู่เป็นภาษาอังกฤษ

ผมชื่อเทรเวอร์ ผมเป็นชาวอังกฤษ ผมได้ใช้เวลาช่วงสั้นๆในประเทศไทยทุกปีผมจึงสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และตอนนี้ผมก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยอยู่ครับ มีผู้หญิงไทยหลายคนครับได้สอบถามว่าผมมีบริการเกี่ยวกับช่วยเขียนโพร์ไฟล์หาคู่เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า หลังจากผมได้ตรึกตรองแล้วผมจึงคิดว่าผมจะเปิดบริการให้แก่ผู้ที่มีความต้องการครับ

บริการนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้นในการอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณคือใครและคุณต้องการอะไร ช่วยคุณในการเขียนแนะนำตัวเองและช่วยในการตอบบทสนทนา ผมตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจครับ

บริการ

แพคเกจพื้นฐาน

แพคเกจมาตรฐาน

แพคเกจคุณภาพ