ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือกำลังคิดจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศ