ข่าวสารฟรีภาษาอังกฤษ

ข่าวสารต่างๆจะรวมถึงสิ่งเหล่านี้……

  • เนื้อหาเกี่ยวกับเสียง (การออกเสียง)
  • ประโยค ประโยคสำหรับการใช้ทันที
  • คำศัพท์
  • เรื่องสั้น
  • และคำถามชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ

จดหมายข่าวจะส่งมาเป็นรายปักษ์นะครับ

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง