ข่าวสารฟรีภาษาอังกฤษ

ข่าวสารต่างๆจะรวมถึงสิ่งเหล่านี้……

  • เนื้อหาเกี่ยวกับเสียง (การออกเสียง)
  • ประโยค ประโยคสำหรับการใช้ทันที
  • คำศัพท์
  • ไวยากรณ์ที่มีประโยชน์
  • และเนื้อหาอื่นๆที่เป็นประโยชน์

จดหมายข่าวจะส่งมาเป็นรายปักษ์นะครับ ซึ่งฉบับแรกจะส่งถึงคุณในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 นี้ครับ

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง