บริการเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ

1. เรียนภาษาอังกฤษทางอีเมล

London, England – ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ไม่ใช่แค่ครูสอนภาษาอังกฤษของคุณ แต่เป็นโค้ชของคุณด้วย คุณมีเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ว่าทำไมคุณถึงต้องการเรียนภาษาอังกฤษดังนั้นเรามาวางแผนร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

วัตถุประสงค์อาจจะ …

ต้องการภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นสำหรับการสนทนาหาคู่ออนไลน์
เพื่อสื่อสารกับคนที่คุณรักที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแต่เขาไม่ได้พูดภาษาไทย
ย้ายไปอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษและคุณต้องการเตรียมตัวในสถานการณ์ทางภาษาที่เจาะจง
อยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษแล้ว แต่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ
งานของคุณต้องการให้คุณทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เพียงแค่นั้น แต่คุณต้องมีภาษาอังกฤษเจาะจงสำหรับประเภทงานของคุณ
ภาษาอังกฤษของคุณไม่ดีพอและคุณต้องการปรับปรุงในทุกด้านของการพูดการอ่านการฟังและการเขียน

และรายการก็ดำเนินต่อไป …. ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผมสามารถวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้

(ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ)

สิ่งที่คุณจะได้รับคือ…

เรียนภาษาอังกฤษทางอีเมล

……………………………………………………………………………………………………….