จองเวลาสำหรับทดลองเรียนฟรี

จองเวลาสำหรับทดลองเรียนฟรี 2 ชั่วโมง (คุณสามารถจองบทเรียน 2 ซึ่งจะใช้เวลาแต่ละ 1 ชั่วโมง หรือจองบทเรียน 2 ชั่วโมง)

ตารางสอน

เรามีเวลาต่างกัน 7 ชั่วโมง ประเทศไทยล่วงหน้า 7 ชั่วโมงก่อนอังกฤษ

บทเรียนเป็นเวลาไทยและตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์

16:30 / 17:45 / 19:00/ 20:15 / 21:30/ 22:45

(ตลอดเดือนธันวาคมและมกราคม 2563 )

 

หลังจากที่ได้รับข้อความจากคุณ ผมจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด